Tác giả :
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRUNG TÂM DỊCH VỤ SINH VIÊN ****************
*****************
Số: 18 /TB-TTDVSV    Tp.HCM, ngày 06 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc mượn, trả lễ phục tốt nghiệp đợt 2 tháng 12/2019_Hệ chính qui

Căn cứ Thông báo số 779/ĐT của phòng Đào tạo về việc nhận bằng và đăng ký dự lễ tốt nghiệp của tháng 06/2019 & 09/2019 hệ chính qui, đã ký ngày 28/10/2019.
Để phục vụ cho công tác mượn, trả Lễ phục tốt nghiệp được kịp thời và thuận tiện, Trung tâm Dịch vụ Sinh viên (TTDVSV) thông báo tới sinh viên lịch cụ thể như sau: 
1. Thời gian mượn Lễ phục tốt nghiệp:
Sáng từ 7 giờ 15 phút đến 11giờ 15 phút;  Chiều từ 13 giờ 15 phút đến 16 giờ 15 phút
   Kế hoạch như sau: 
 STT Ngày mượn Lễ phục  tốt nghiệp  Ngày sinh viên đăng ký dự Lễ  Tên khoa   
 1  18/11/2019  14/12/2019
 - Điện – Điện tử
 - In & Truyền thông
 - Công nghệ thông tin 
 2  19/11/2019   14/12/2019
 - CN. Hóa học & Thực phẩm     Kinh tế
 - Cơ khí Động lực
 - Ngoại ngữ
 3  21/11/2019  15/12/2019
 - Cơ khí Chế tạo máy
 - Xây dựng 
 - CN. May & Thời trang
 4  22/11/2019  15/12/2019  Đào tạo chất lượng cao 

Lưu ý: Những em chưa mượn Lễ phục tốt nghiệp theo kế hoạch trên sẽ mượn bổ sung trước mỗi buổi của ngày dự lễ.  
2. Quy định thời gian trả Lễ phục tốt nghiệp:  
- Bắt đầu kể từ ngày 14 đến ngày 27/12/2019 (Trừ ngày 21, 22/12).
- Thời gian :  + Sáng từ 7 giờ 15 phút  đến 11 giờ 15 phút
                    + Chiều từ 13 giờ15 phút đến 16 giờ 15 phút. 
3. Địa điểm mượn, trả lễ phục tốt nghiệp: Tại Gift Shop UTE tầng hầm tòa nhà Trung tâm.
4. Phí mượn Lễ phục TN: 
- Đơn giá :  460.000đ/ 1bộ (trong đó: 400.000 đ tiền đặt cọc; 60.000 đ phí mượn lễ phục).
- Mua làm kỷ niệm giá : 400.000đ/1bộ (Áo + mũ) toàn bộ số tiền này sẽ dùng để may mới Lễ phục tốt nghiệp.
Chú ý:  
- Khi đến mượn Lễ phục phải mang giấy đăng ký tham gia dự lễ tốt nghiệp của Phòng Đào tạo.
- Sau thời gian qui định, sinh viên không trả Lễ phục tốt nghiệp thì xem như làm mất và không được nhận lại tiền đã đặt cọc ở mục 4.
- Đề nghị sinh viên thực hiện đúng nội dung thông báo trên, mọi ý kiến vui lòng liên hệ qua Email Thuy.nguyenthi@hcmute.edu.vn hoặc số điện thoại: 093 8424 235 cô Thủy.     
                                                                                               TRUNG TÂM DỊCH VỤ SINH VIÊN
 Giám đốc

 (Đã kỹ)

         ThS. Nguyễn Phương Thúy


       
          
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *


-----------------------------------------------------


-------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------


Truy cập tháng: 29,752

Tổng truy cập:335,425

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn