Tác giả :

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRUNG TÂM DỊCH VỤ SINH VIÊN

Số: 41    /KH-TTDVSV

TP. Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm 2017

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức chương trình training hệ thống tưới nước tự động cho sinh viên

 

 1. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
 2. Mục đích:

-         Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học của Trung tâm dịch vụ sinh viên năm học 2016-2017 của Trung tâm dịch vụ sinh viên đã được Ban giám hiệu duyệt;

-         Nhằm tạo không gian thoải mái và xanh tươi để giúp sinh viên tập trung học tập đạt hiệu quả;

-         Nhằm giúp sinh viên có thể ứng dụng bổ sung các kỹ năng còn thiếu và có thể ứng dụng vào trong thực tế phục vụ cho cuộc sống;

-         Đồng thời tăng cường thêm các hoạt động rèn luyện kỹ năng cho sinh viên.

 1. Yêu cầu:

-         Chương trình thiết thực, ý nghĩa, an toàn và tiết kiệm;

-         Sinh viên có thể ứng dụng tại nhà.

 1. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
 2. Đối tượng tham gia:

-         Sinh viên đang theo học hệ chính quy tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM đã có và chưa có kiến thức nền về vi xử lý;

-         Mỗi sinh viên tham gia sẽ được cộng điểm rèn luyện theo quy định của nhà trường.

 1. Hình thức đăng ký tham gia:

-         Sinh viên đăng ký tham gia qua link googledocs: đính kèm vào các thông báo qua mail sinh viên hoặc web: http://ssc.hcmute.edu.vn/ hoặc facebook: https://www.facebook.com/ttdichvusinhvien/

 1. Thời gian - địa điểm tổ chức:

-         Thời gian: 3/3/2017

-         Địa điểm:

+ Lý thuyết: Phòng A114

+ Thực hành: Khu tự học trước TTDVSV

 1. Nội dung chương trình:

-         Tổ chức training lý thuyết và thực hành cho sinh viên về hệ thống tưới nước tự động với những phương pháp từ cơ bản đến nâng cao để sinh viên có thể ứng dụng và thoả sức sáng tạo cho mình một hệ thống thông tinh sử dụng tại nhà hoặc trong một mô hình công nghiệp;

-         Tổ chức trồng hoa dọc lan can vào khu tự học;

 1. Kinh phí thực hiện: lấy từ nguồn kinh phí hoạt động của TT dịch vụ sinh viên Năm học 2016 – 2017 đã được Ban giám hiệu duyệt;
 2. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC
 3. Nguyễn Phương Thuý          Giám đốc TTDVSV              Trưởng ban
 4. Lê Thị Hải Lý                        P. Giám đốc TTDVSV          Phó ban
 5. Đặng Thị Thắm                     Nhân viên TTDVSV UV phụ trách công tác tổ chức
 6. Nguyễn Thị Phương Nam    Nhân viên TTDVSV Uỷ viên phụ trách truyền thông

                                                                                                                                                    

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

GIÁM ĐỐC TT DVSV

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *


-----------------------------------------------------


-------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------


Truy cập tháng: 29,661

Tổng truy cập:335,334

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn