Tác giả :
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    TRUNG TÂM DỊCH VỤ SINH VIÊN                                      TP. Hồ Chí Minh, ngày 03  tháng 02  năm 2017
             Số: 15/TB-TTDVSV


THÔNG BÁO
Về việc di dời bãi gửi xe đạp và xe máy của sinh viên

Căn cứ vào kế hoạch của Nhà Trường về việc sửa chữa và nâng cấp bãi xe nhằm phục vụ sinh viên ngày một tốt hơn. 
Trung tâm Dịch vụ Sinh viên xin thông báo về việc di dời bãi gửi xe đạp và xe máy của sinh viên như sau:
Kể từ ngày 06/02/2017 (Thứ 2), sinh viên gửi xe đạp và xe máy tại bãi xe mới thuộc khu F đường Lê Văn Chí. Giá gửi xe không thay đổi. (Bãi gửi xe cũ tạm ngưng để nâng cấp)
Sinh viên đi vào nhà xe mới theo 2 hướng sau: 
- Hướng thứ nhất: Đi vào từ cổng đường Lê Văn Chí;
- Hướng thứ hai: Đi vào từ cổng chính đường Võ Văn Ngân. 
(Sơ đồ hướng dẫn chỉ đường kèm theo)
Đề nghị các bạn sinh viên thực hiện theo đúng nội dung thông báo để việc gửi xe sớm được ổn định và đảm bảo an toàn.
Mọi thắc mắc xin gửi về Trung tâm Dịch vụ Sinh viên qua trang: https://www.facebook.com/ttdichvusinhvien hoặc Email: ttdvsv@hcmute.edu.vn.
Chúc các bạn một năm mới học tập tốt và thành công!

TRUNG TÂM DỊCH VỤ SINH VIÊN
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:                                                                                                       
- Email SV;       (Đã ký)                                                                                 
- Đăng web;
- Lưu TTDVSV.                                                                                      Nguyễn Phương Thúy

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *


-----------------------------------------------------


-------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------


Truy cập tháng: 29,756

Tổng truy cập:335,429

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn