Tác giả :
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
   TRUNG TÂM DỊCH VỤ SINH VIÊN
            Số: 75/TB-TTDVSV                                                               Tp.HCM, ngày 08 tháng 07 năm 2020

       THÔNG BÁO
Về việc mượn và trả lễ phục tốt nghiệp năm 2020
Dự kiến tổ chức vào ngày 26/07/2020

Kính gửi:  -  Lãnh đạo các đơn vị
               -   Sinh viên các khoa

Để chuẩn bị cho việc đăng ký tham gia dự Lễ tốt nghiệp tháng 07/2020, Trung tâm dịch vụ sinh viên thông báo lịch đăng ký mượn và trả Lễ phục tốt nghiệp cụ thể như sau:
1. Lịch đăng ký mượn Lễ phục tốt nghiệp:
    Thời gian : Sáng từ 7h15 đến 11h15; Chiều từ 13h15 đến 16h30

STT

Ngày đăng ký mược Lễ phục 

Ngày học viên dự Lễ

Tên khoa

1

14-17/7/2020

26/07/2020

Thạc sĩ, Tiến sĩ


          Ghi chú:  - Riêng các Anh/Chị Tiến sĩ mượn lễ phục vào sáng 26/07/2020 tại Gift shop UTE.
2. Thời gian trả Lễ phục tốt nghiệp:  
- Học viên làm lễ xong có thể trả lễ phục trước 16h30 cùng ngày. 
- Số còn lại trả vào các ngày 27/07/2020 đến hết ngày 07/08/2020;
- Thời gian : Sáng từ 7h15 đến 11h15; Chiều từ 13h15 đến 16h30
- Lưu ý: Sau thời gian qui định, học viên không trả Lễ phục thì xem như thanh lý Lễ phục ở mục 4. 
3. Địa điểm mượn trả lễ phục:  
- Tại Gift Shop UTE tầng hầm toàn Nhà trung tâm;
4. Lệ phí: 
- Mượn lễ phục        : 80.000đ/ 1bộ
- Đặt cọc (thế chân) : 500.000đ/ 1bộ
- Học viên muốn mua làm kỷ niệm: 500.000đ/ 1bộ (Áo + mũ)  toàn bộ số tiền này dùng để may Lễ phục mới.
- Mọi ý kiến thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ qua Email: Thuy.nguyenthi@hcmute.edu.vn hoặc số điện thoại: (08) 37.221.223 (số nội bộ: 48573) gặp cô Thủy.  
   
Trân trọng./.

                                                                                                                  TRUNG TÂM DỊCH VỤ SINH VIÊN
                                                                                                                                      GIÁM ĐỐC
                                                                                                                                           (Đã ký)
                                                                                                                               Nguyễn Phương Thúy
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo đơn vị (để biết);
- Học viên TN T.07.2020(để thực hiện);
- Lưu: TTDVSV.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *


-----------------------------------------------------


-------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------


Truy cập tháng: 20,760

Tổng truy cập:340,633

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn