Tác giả :

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRUNG TÂM DỊCH VỤ SINH VIÊN                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


             Số: 04/KH-TTDVSV                     TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2020


                     KẾ HOẠCH
Về việc tổ chức phát cơm, thực phẩm miễn phí từ  Góc sẻ chia UTE
              Tháng 10/2020


I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích:

- Căn cứ vào chức năng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn một cách thiết thực, lâu dài trong quá trình đang học tập tại Trường của Góc sẻ chia UTE;
- Nhằm sẻ chia cùng các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bằng những bữa ăn tinh thần và thực phẩm, đồng thời tạo nên một truyền thống nghĩa tình, ấm áp thêm tình sinh viên 
- Tạo môi trường để duy trì và tăng cường các hoạt động tình nguyện ý nghĩa cho sinh viên Trường tham gia.
2. Yêu cầu: 
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và thực phẩm rõ nguồn gốc;
- Chuyển đến đúng đối tượng.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Đối tượng

- Sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có hoàn cảnh khó khăn.
2. Nội dung chương trình
Chương trình phát cơm, thực phẩm miễn phí cho sinh viên sẽ diễn ra như sau:
- Địa điểm phát cơm: Góc sẻ chia UTE – Tầng hầm tòa nhà trung tâm
- Tổ chức phát 200 suất cơm mỗi đợt vào Thứ 5 hàng tuần. Tháng 10/2020 dự kiến  phát 3 đợt:
    + Đợt 1: ngày 8/10/2020
    + Đợt 2: ngày 15/10/2020
    + Đợt 3: ngày 22/10/2020

- Tổ chức phát 200 suất thực phẩm tươi sống vào tuần cuối của tháng 10/2020.
- Sinh viên tham gia hỗ trợ các công tác chuẩn bị nấu và phát cơm, thực phẩm sẽ được cộng điểm CTXH theo quy định của Nhà trường. 
Duy trì các hoạt động thường xuyên của Góc sẻ chia
- Cho sinh viên mượn xe đạp, nón bảo hiểm và vật dụng lễ tân…
- Tiếp nhận thường xuyên quyên góp thực phẩm, quần áo cũ, dụng cụ học tập và sinh hoạt…
- Sinh viên tham gia trực Góc sẻ chia sẽ được cộng điểm CTXH.
3. Kinh phí
Kinh phí tổ chức chương trình nấu cơm và phát thực phẩm sẽ lấy từ nguồn kinh phí Góc sẻ chia UTE.
III. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC
1. Nguyễn Phương Thuý       Giám đốc TTDVSV           Trưởng ban
2. Lê Xuân Thân P. Giám đốc TTDVSV Phó ban
3. Đặng Thị Thắm Chuyên viên TTDVSV Ủy viên
4. Nguyễn Thị Thủy chuyên viên TTDVSV Ủy viên
IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
- 28/9/2020 – 2/10/2020 : Lên kế hoạch và trình ký Ban giám hiệu;
- 2/10/2020 – 28/10/2020 : Triển khai cho sv đăng ký tham gia và chuẩn bị CT theo đợt;
- 8/10/2020 – 29/10/2020 : Diễn ra chương trình nấu phát cơm theo đợt;
- 28/10/2020 : Phát thực phẩm tươi sống cho sinh viên;
- 31/10/2020 : Tổng kết chương trình./.

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU TT DỊCH VỤ SINH VIÊN

  Hiệu trưởng P. Giám đốc

(Đã ký) (Đã ký)

PGS. TS Đỗ Văn Dũng Lê Xuân Thân
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu;
- Lưu VP TTDVSV.

Kế hoạch GSC tháng 10 2020.pdf

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *


-----------------------------------------------------


Truy cập tháng: 43,087

Tổng truy cập:426,589

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn