Tác giả :

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM DỊCH VỤ SINH VIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 84/TB-TTDVSV Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2021                                                              
THÔNG BÁO
Về việc triển khai đăng ký đặt bàn trực tuyến

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị có nhu cầu đăng ký đặt bàn trực giới thiệu chương trình, hoạt động với sinh viên trường; đơn giản thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian trong việc đăng ký đặt bàn trong khuôn viên trường.
Trung tâm dịch vụ Sinh viên triển khai chuyên trang đặt bàn trực với các nội dung cụ thể như sau:
1. Thời gian áp dụng: từ ngày 10/5/2021.
2. Đối tượng: Các đơn vị có nhu cầu đặt bàn trực giới thiệu chương trình, hoạt động đến sinh viên trường.
3. Tiến độ thực hiện:
- Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/5/2021: Các đơn vị đăng ký thông tin qua link: https://forms.gle/DctYffTmjU7f7iv4A để được cấp tài khoản đặt bàn.
- Từ ngày 6/5 đến ngày 9/5/2021: TT Dịch vụ Sinh viên gửi thông tin tài khoản về địa chỉ mail các đơn vị đăng ký.
- Ngày 10/5/2021: Chính thức triển khai website đăng ký đặt bàn trực tuyến trên địa chỉ: http://hotrosv.ssc.hcmute.edu.vn/ .
4. Quy trình thực hiện:
- Bước 1: Các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động của đơn vị, trong đó thể hiện nội dung “Đề xuất Trung tâm Dịch vụ Sinh viên hỗ trợ đặt bàn truyền thông từ ngày …..đến ngày…..) và được các đơn vị cấp trên trực tiếp phê duyệt (Ban giám hiệu/Đoàn Thanh niên/Hội Sinh viên/Ban chủ nhiệm khoa….).
- Bước 2: Truy cập website: http://hotrosv.ssc.hcmute.edu.vn/ và sử dụng tài khoản đơn vị được cấp trước đó để tiến hành đăng ký đặt bàn.
- Bước 3: Trung tâm Dịch vụ Sinh viên duyệt yêu cầu.
- Bước 4: Các đơn vị triển khai thực hiện theo đúng nội dung đăng ký, đảm bảo an ninh, vệ sinh khu vực đặt bàn trực trước, trong và sau khi thực hiện việc đặt bàn.
5. Khu vực đặt bàn: Tầng hầm tòa nhà trung tâm 
Các bàn ở khu vực được phép đăng ký truyền thông sự kiện, hoạt động được Trung tâm Dịch vụ Sinh viên đánh số thứ tự như trên website đăng ký, các đơn vị thực hiện việc đặt bàn theo đúng thời gian và vị trí được duyệt.
Trung tâm Dịch vụ Sinh viên kính đề nghị các đơn vị thực hiện nội dung đăng ký đặt bàn theo đúng tinh thần thông báo trên. 
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Cô Đặng Thị Thắm (SĐT: 0937.407.608; Email: thamdt@hcmute.edu.vn).

Trân trọng./.

Nơi nhận: TT. TT DỊCH VỤ SINH VIÊN
- VP Đoàn trường; VP HSV trường; PHÓ GIÁM ĐỐC    
- CLB/Đội/Nhóm;
- Đoàn – Hội các khoa; (Đã ký)

- Lưu. Lê Xuân Thân

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *


-----------------------------------------------------


Truy cập tháng: 43,113

Tổng truy cập:426,615

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TPHCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn